Projektmenedzsment

INGATLANFEJLESZTÉS PROJEKTMENEDZSMENT

Cégünk professzionális és széles körű projektmenedzsment szolgáltatásokat kínál az ingatlanberuházások terén hazai és nemzetközi befektetőknek egyaránt.

Célunk, hogy az ingatlanfejlesztés sajátosságait figyelembe vevő, az adott projektre szabott szolgáltatáscsomagunkkal, illetve szakértőinkkel támogassuk ügyfeleinket abban, hogy megfogalmazzák az építési projekttel kapcsolatos pontos igényeiket, optimalizálják a műszaki tartalmat, és a projekt sikeres megvalósításával értéket teremtsenek.

Projektmenedzsment tevékenységünk érintett területei:

 • Beruházás előkészítés, szervezés, lebonyolítás:
  átfogó építési projektmenedzsment szolgáltatásunk keretén belül biztosítjuk a teljes körű adminisztrációt, valamint a mérnöki tanácsadáson túl módszertani és kommunikációs támogatást nyújtunk.
 • Tervezés koordináció:
  saját, vagy megbízott tervezőink bevonásával koordináljuk a teljes tervezési folyamatot.
 • Tenderlebonyolítás:
  teljes körűen menedzseljük a beszerzési folyamatot, kezdve a teljes beszerzésnek – a beruházás műszaki tartalmának és tervdokumentációjának – megfelelő megtervezését, ütemezését, támogatást nyújtunk a tenderdokumentáció összeállításához, a beérkezett ajánlatok kiértékeléséhez, összehasonlításához, részt veszünk az ártárgyalásokon, segítséget nyújtunk a generálkivitelező vagy – többvállalkozós modell esetén – az egyes szakági kivitelezők kiválasztásához, valamint a szerződéskötéshez.
 • Kivitelezéskoordináció:
  elvégezzük az építési munkahely közvetlen irányítását, melynek során összehangoljuk az építményen végzett építési-szerelési munkákat, biztosítjuk a hatósági előírásoknak, engedélyeknek és az ezekhez tartozó műszaki terveknek megfelelő kivitelezést, az építőipari munkafolyamat megszervezését.
 • Bérlő- vagy vevőkoordináció:
  értékesítésben jártas szakembereink segítségével teljes körűen felmérjük, a bérlői, vevői műszaki szempontok érvényesülését a projekt során.

PÁLYÁZATI PROJEKTMENEDZSMENT

Mivel a pályázati kiírások elválasztják egymástól a pályázatírás- és a projektmenedzsment folyamatokat, a pályázati projektek esetében a pályázat nyertessége után kezdődő, a teljes pénzügyi- és szakmai megvalósítással összefüggő, továbbá a kötelező fenntartással végződő folyamatot tekintjük projektnek, koordinációját, és a teljes szakmai háttértámogatását pedig projektmenedzsmentnek. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a pályázatok összeállítása, és teljes körű adminisztrációja terén is, a benyújtástól a Támogatási Szerződés megkötéséig. A pályázatok elnyerése, a pályázatírás feladata is igen komplex, azonban a pozitív támogatói döntés csak az első lépés a sikeres projekt megvalósításáig vezető úton. A megfelelő projektmenedzsment jelenti a kulcsot ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres pályázóvá válhasson.

Cégünk a projektmenedzsment szolgáltatás során az alábbi feladatokat látja el és vállalja át a projektgazdától:

 • Pályázatok megírása, kezelése a kiválasztási folyamat során (hiánypótlások, tisztázó kérdések)
 • Támogatási Szerződés megkötése
 • Pályázathoz tartozó Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési Kérelmek elkészítése
 • Kapcsolattartás a kiíró és a monitoring tevékenységet végző szervezetekkel és képviselőivel
 • Pályázó segítése a projekt pénzügyi elszámolásában együttműködésben a projekt érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)
 • Személyes konzultáció, projektmegbeszélések lebonyolítása
 • Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és Kifizetési Kérelem elkészítése és azok hiánypótlásainak összeállítása
 • Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel
 • A projekthez tartozó szükséges dokumentációk, dokumentumok (támogatási szerződés) módosítását, elkészítését
 • A projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig szükséges jelentések elkészítését.

Segítjük a pályázót a pályázat kötelező tevékenységeinek megvalósításában, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében.